Gdy nadchodzi pora na spłacenie należności – na czym zasadza się windykacja należności i jak przebiega?

Uzyskanie pożyczki w aktualnych czasach jest szczególnie łatwe – bardzo często nie wymaga nawet przedłożenia dowodu tożsamości czy poręczenia. Z tego też powodu coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tej możliwości w czasie kupowania nowych sprzętów, domów i nie tylko. Niestety kłopot rozpoczyna się w momencie, gdy nie starczy nam środków na zapłacenie długu. Na czym zasadza się proces windykacji długów?

Windykacja to pierwszy stopień procesu odzyskiwania środków przez wierzyciela i jest to sposób nieinwazyjny dla zadłużonej osoby (). Praca (zobacz przedstawiciel handlowy ile zarabia) windykatora polega bowiem na rozmowach i negocjacjach z dłużnikiem, w celu uzyskania kompromisu pomiędzy nim a kredytodawcą. Można zatem twierdzić, że firmy windykacyjne są pewnego rodzaju mediatorami, którzy mają za zadanie ułożyć wraz z zadłużonym taki harmonogram spłaty należności, aby był on dla niego możliwy do zrealizowania. Jednocześnie muszą one jednak brać pod uwagę korzyści wierzyciela, ponieważ to on ich zatrudnia. Windykacja nie może być jednak utożsamiana z innym procesem odzyskiwania należności, a mianowicie z komorniczą egzekucją. Terminy te dotyczą bowiem całkiem innych działań, a praca komornika zasadza się na wykonywaniu całkowicie innych czynności. Firmy windykacyjne nie mogą np. ingerować w majątek dłużnika.
firma - przekrój

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Osoby zadłużone zwykle doceniają działania windykatora – z pewnością istnieje długa lista dłużników, którzy dzięki jego staraniom uniknęli sprzedania majątku przez komornika. Właśnie dlatego opłaca się rozpocząć z nim negocjacje i pozwolić, aby pomógł nam w ustaleniu korzystnego harmonogramu spłaty długu. Brak kooperacji ze strony osoby zadłużonej może bowiem spowodować niekorzystne konsekwencje. Co dzień na wokandę trafia lista dłużników, którzy zrezygnowali ze współpracy z windykatorem i wobec których zakładane są sprawy wzywające do spłaty należności. Z tej perspektywy pomoc windykatora okazuje się być korzystna ( treść).

Trzeba jednakże mieć na uwadze, że windykator nie jest przedstawicielem prawa i nie dysponuje takimi możliwościami jak komornik. Gdy przekracza on swoje działania, mamy prawo prawo handlowe poprosić o innego mediatora lub zgłosić naruszenie przepisów.