Składki ZUS a także konsekwencje ich niepłacenia. Co zrobić, gdy zostaną naliczone odsetki?

W większości przypadków pracodawca ma obowiązek opłacenia składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak samo za siebie jak i za zatrudnionych pracowników należy uiścić odpowiednią kwotę opłaty za ubezpieczenie.

Nierzadko

dokumenty na stole

Autor: Historyworks
Źródło: http://www.flickr.com

zdarza się, że nasi pracownicy zmieniają nazwisko- w takim przypadku niezbędne jest zgłoszenie tego faktu do urzędu. Jeśli następuje taka zmiana nazwiska ZUS (więcej – Cena Biznesu) tudzież inne urzędy muszą być jak najszybciej o tym powiadomione, by zachować prawidłowe dane we wszelkiej dokumentacji na temat konkretnego pracownika. Jako osoby zatrudniające musimy wypełnić określony druk, który został specjalnie stworzony w celu aktualizacji danych pracowników płacących składki ZUS. Niekiedy zdarza się również, iż oprócz zmiany nazwiska, w wyniku zawarcia aktu małżeństwa nasz pracownik stanie się także współpracownikiem małżonka. W takiej sytuacji czasami zmienia się typ opłacanych składek a także podatków jakie zaczynają obowiązywać pracownika. Ten fakt także musimy uwzględnić przesyłając dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które dotyczą zmiany danych osobowych zatrudnianego pracownika. Gdy zdarzy nam się zapomnieć o uregulowaniu składek ZUS, z pewnością będą naliczone dodatkowe koszty. By ich uniknąć musimy ściśle przestrzegać określonych przez ZUS terminów zapłaty za siebie i pracowników. Odsetki ZUS są naliczane jeśli nie uregulujemy w odpowiednim czasie płatności. Warto wiedzieć: odsetki ZUS. W takiej sytuacji konieczne będzie uregulowanie jednocześnie kwoty ubezpieczenia jak i kwoty odsetek.

ślub

Autor: Chris Game
Źródło: http://www.flickr.com

Nie możemy osobno zapłacić za odsetki tudzież ubezpieczenie, należy tej płatności dokonać w jednym rachunku, który dotyczy określonego okresu płatności. Kiedy nasze odsetki nie przekraczają ustawowej kwoty, nie musimy regulować płatności za odsetki. Nieopłacone odsetki od zaległości ZUS mają również inne konsekwencje (zobacz – Cena Biznesu), bardzo poważne gdy długo zalegamy z naliczonymi składkami.

Jeżeli chcesz skontrolować rzetelność informacji znajdujących się w tym materiale, to kliknij tu oraz zweryfikuj u źródła (http://www.sigma-rachunkowe.pl/) a uzyskasz całkowitą pewność w takiej sprawie.

Można utracić posiadane ubezpieczenie albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ściągnąć należną kwotę z naszego rachunku bankowego.
Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji nieopłacania składek ZUS, musimy w terminie dokonać wpłaty za siebie jak również pracowników. Naliczone koszty za opóźnienie nie będą będą problemem, kiedy zapłacimy je w zadanym terminie wraz z zaległą należnością za składkę.