Urlop wychowawczy jako pauza w pracy

Urlop na wychowanie dziecka to przerwa w pracy w celu wykonywania własnej opieki nad maluchem, po tym, jak opiekunowie zużyją urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Dużo rodziców zastanawia się nad tym, czy skorzystać z takiego urlopu, lub wrócić do pracy.
autopodroznicy.com
Urlop wychowawczy w celu wykonywania własnej opieki nad maluchem może spożytkować każdy pracujący zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres minimum sześciu miesięcy.

Bierzesz ten artykuł za ciekawy? Kliknij odsyłacz do www (https://asmtechnology.eu/), które da Ci bardzo dużo bardzo wciągających informacji na omawiany temat.

Do takiego czasu wlicza się także okresy zatrudnienia u byłych pracodawców. Z urlopu nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, bądź te, które mają podpisane umowy o dzieło i pokrewne, albo prowadzące swoją działalność gospodarczą. Urlop wychowawczy udzielany jest na prośbę pracownika, a chlebodawca nie może odmówić jego użyczenia. Podanie wolno pisać osobiście, lub skorzystać z gotowych szablonów. Wymogiem jest to, żeby wniosek oddać u Pracodawcy co najmniej trzy tygodnie przed planowanym zapoczątkowaniem urlopu.

urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego ma możliwość skorzystać matka dziecka, ojciec, czy też oboje. Urlop ów może zostać udzielony tak jak matce, jak i tacie dziecka, lub jego opiekunom.

Jeżeli zainteresował Cię nasz wpis, to chcemy skierować Twoja uwagę na fakt, że pod następnym linkiem oczekuje na Ciebie ciekawe zagadnienie (http://www.certo.waw.pl/uslugi/kadry-i-place/).

Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego każdemu z rodziców, czy też opiekunów należy się wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu, przepisu tego nie można przenieść na drugiego z rodziców, bądź opiekunów. Urlop wychowawczy może być rozciągnięty na kilka części.

Rodzic, który nie zagospodarował bezpośrednio po macierzyńskim całego urlopu wychowawczego, tylko wykorzystał go w dwóch częściach, urlop wychowawczy ma możliwość podzielić tylko na trzy części.