W jaki sposób przebiega wstępny instruktaż BHP?

Szkolenia BHP to nieodłączny fragment działania przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może bowiem przyjąć do pracy pracownika, który nie posiada zadowalającej znajomości regulacji i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Wstępne szkolenia BHP organizowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich nadrzędnym celem jest dostarczenie pracownikowi informacji oraz umiejętności koniecznych do wykonywania pracy z uwzględnieniem regulacji i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami następującymi na danych stanowiskach pracy. Wstępne szkolenie BHP mieści m.in. szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny musi przeprowadzony być w taki sposób, by zaznajomić pracownika z regulacjami BHP zamieszczonymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracowników danej firmy regulaminie pracy a także z wytycznymi udzielania pierwszej pomocy (poznaj możliwości Gemmar). Instruktaż ogólny z zasad BHP odbywają: nowo zatrudnieni pracownicy, żakowie – praktykanci jak też uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki rzemiosła. Instruktaż ten powinien być zrealizowany koniecznie przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

bhp

Źródło: pixabay.com

Szkolenie stanowiskowe odbywa się na stanowisku pracy, na jakim pracownik będzie pracować.

Pojawiła się teraz niezła strona, która posiada istotne dane na opisywany temat, zatem nie czekaj tylko przeczytaj ją starannie.

Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami zachodzącymi na tym stanowisku, metodami ochrony przed zagrożeniami i sposobami bezpiecznego wykonywania pracy. Winien obejmować on następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora (na przykład mistrz) z pracobiorcą, pokaz jak też objaśnienie przez szkoleniowca wszystkich czynności, które ma realizować zatrudniony na konkretnym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy, próbne wykonanie czynności przez pracownika i potencjalna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca pracobiorcy pod dozorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony egzaminem wiadomości z obszaru bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu to podstawa do przyjęcia pracownika do pracy na wyznaczonym stanowisku ().

Masz zamiar zgłębić poza tym inne analogiczne materiały, jednak nie wiesz, w którym miejscu ich szukać? Bez obawy – sprawdź więcej w tekście (https://www.foliograf.pl/wpisy/chcesz-wykonac-dobra-reklame-przeanalizuj-kilka-pytan/).

Czas trwania tego szkolenia winien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy a także typu pracy jak też zagrożeń zachodzących na stanowisku pracy, na jakim pracownik ma być zatrudniony.

W jaki sposób odszukać firmę szkoleniową oferującą instruktaże BHP? To nic skomplikowanego, wystarczy w swój pecet wbić: usługi bhp Warszawa albo kursy bhp Warszawa.