W jaki sposób przebiega wstępny instruktaż BHP?

Szkolenia BHP to nieodłączny fragment działania przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może bowiem przyjąć do pracy pracownika, który nie posiada zadowalającej znajomości regulacji i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Wstępne szkolenia BHP organizowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich nadrzędnym celem jest dostarczenie pracownikowi informacji oraz umiejętności koniecznych do wykonywania pracy z uwzględnieniem regulacji i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami następującymi na danych stanowiskach pracy. Wstępne szkolenie BHP mieści m.in. szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny musi przeprowadzony być w taki sposób, by zaznajomić pracownika z regulacjami BHP zamieszczonymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracowników danej firmy regulaminie pracy a także z wytycznymi udzielania pierwszej pomocy (poznaj możliwości Gemmar). Instruktaż ogólny z zasad BHP odbywają: nowo zatrudnieni pracownicy, żakowie – praktykanci jak też uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki rzemiosła. Instruktaż ten powinien być zrealizowany koniecznie przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

bhp

Źródło: pixabay.com

Szkolenie stanowiskowe odbywa się na stanowisku pracy, na jakim pracownik będzie pracować. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami zachodzącymi na tym stanowisku, metodami ochrony przed zagrożeniami i sposobami bezpiecznego wykonywania pracy. Winien obejmować on następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora (na przykład mistrz) z pracobiorcą, pokaz jak też objaśnienie przez szkoleniowca wszystkich czynności, które ma realizować zatrudniony na konkretnym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy, próbne wykonanie czynności przez pracownika i potencjalna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca pracobiorcy pod dozorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony egzaminem wiadomości z obszaru bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu to podstawa do przyjęcia pracownika do pracy na wyznaczonym stanowisku ().

Masz zamiar zgłębić poza tym inne analogiczne materiały, jednak nie wiesz, w którym miejscu ich szukać? Bez obawy – sprawdź więcej w tekście (https://www.foliograf.pl/wpisy/chcesz-wykonac-dobra-reklame-przeanalizuj-kilka-pytan/).

Czas trwania tego szkolenia winien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy a także typu pracy jak też zagrożeń zachodzących na stanowisku pracy, na jakim pracownik ma być zatrudniony.

W jaki sposób odszukać firmę szkoleniową oferującą instruktaże BHP? To nic skomplikowanego, wystarczy w swój pecet wbić: usługi bhp Warszawa albo kursy bhp Warszawa.